Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος
Νικόλαος Βούλγαρης 
Επιμελητής Ενδοκρινολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών
Η ιστοσελίδα μας βρίσκεται υπό κατασκευή
Our website is currently under construction
Δημ. Σούτσου 15, 115 21 Αθήνα | τηλ.σταθερό : 210-6421337 | nik.voulg@gmail.com